Kiinteistövakuutus ja kotivakuutus

Tiesithän, että taloyhtiöllä on velvollisuus vakuuttaa vain itsensä, ja että asukkaat vastaavat itse oman omaisuutensa vakuuttamisesta?

Taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan rakennus ja siihen kiinteästi asennetut rakenteet ja kalusteet sekä kiinteistöä palveleva lvis-tekniikka. Asukkaiden omaisuus ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella. Kun kiinteistössä sattuu vahinko – esimerkiksi putkivuoto, tulipalo, ilkivaltaa – aiheutuu siitä usein menetyksiä usein myös asukkaiden irtaimistolle.

Yleisimmin asukkaalle aiheutuneita vahinkoja ovat:

• irtaimistovahingot
• ylimääräiset muutto- ja muualla asumisen kustannukset
• irtaimiston varastointikustannukset
• taloudelliset menetykset

Irtaimiston vaurioitumisen/tuhoutumisen lisäksi asukkaille voi aiheutua ylimääräisiä muualla asumisen kustannuksia, irtaimiston varastointikustannuksia ja taloudellisia menetyksiä, joiden osalta täytyy kääntyä oman kotivakuutusyhtiön puoleen.

Lisäksi asukas saattaa joutua vastuuseen kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista.

Jos asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta.
Jos kotivakuutukseen on liitetty vastuuvakuutus, asukas voi hakea korvausta omasta vakuutuksestaan.

Tarjolla on kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palovakuutuksesta hyvin laajaan turvakokonaisuuteen.

Oman vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää ennakkoon, sillä laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja.

Tarkista pesukoneiden liitännät

Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava koneen valmistajan hyväksymä ja viranomaismääräysten mukainen täyttö- ja poistoletku liitäntöineen. Suositus on, että vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden letkut vaihdetaan 10 vuoden välein.

Liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Pesukonetta on valvottava käytön aikana, ja hana on pidettävä suljettuna, kun kone ei ole käytössä. Putkistoissa ja laitteistoissa havaitut viat pitää heti korjauttaa tai ilmoittaa taloyhtiölle tai huoltoyhtiölle.

Asukkaan pitää tehdä viivyttelemättä ilmoitus myös muista havaitsemistaan rakenteellisista vioista ja kosteusvaurioista.

Vesivahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan ja pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä.

Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.

Laitteet on liitettävä kiinteästi vesi- ja viemäriverkostoon.

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta.

Lisätietoja:

www.vakuutusneuvonta.fi