Viralliset liputuspäivät

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Viralliset liputuspäivät ovat

28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
4.6. puolustusvoimien lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä

 kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä
6.12. itsenäisyyspäivä
päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys

päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.

Vakiintuneet liputuspäivät

Vakiintuneita liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin liputuspäivinä.

 

Vakiintuneet liputuspäivät ovat:

5.2. J. L. Runebergin päivä
19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä 

9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä
27.4. kansallinen veteraanipäivä
9.5. Eurooppa-päivä
12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä 

toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä
6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
6.11. svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
Marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä
8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä