Tietoa asukkaille

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme kautta asukkaat voivat hoitaa mm. seuraavia asioita:

  • vikailmoitukset
  • muuttoilmoitukset
  • talonkirjanotteet
  • Isännöitsijäntodistukset
  • autopaikkojen ja saunavuorojen varaukset ja peruutukset

Asukkaan / osakkaan tilaama isännöitsijäntodistus, talonkirjanote, lainaosuuslaskelma tai muu maksullinen todistus voidaan myös noutaa asiakaspalvelustamme ja maksaa käteisellä.

Osakeluetteloon merkitseminen

Osakeluetteloon merkitsemistä varten isännöitsijälle on esitettävä osakekirja, jossa on oltava merkintä osakkeen siirrosta merkintää pyytävälle, myös kopio kelpaa. Lisäksi on esitettävä asiakirjat, joista tulee ilmetä, että omistusoikeus on lopullisesti siirtynyt saajalle sekä lisäksi todistus varainsiirtoverosta.

Omistusoikeus selvitetään joillakin seuraavista asiapapereista: kauppakirja, perukirja, jakokirja, testamentti tai osituskirja. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus kauppaan, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina. Merkintä on maksuton isännöitsijätoimistossa suoritettuna.

Yhtiökokouskutsut, vastikekuitit yms. posti lähetetään osakeluetteloon merkitylle/tyille osakkeenomistajalle/osakkeenomistajille.

Vastikekuitit

Vastikkeenmaksukuitit omistajanvaihdoksen yhteydessä lähetetään uudelle osakkeenomistajalle.

Sauna-ja/tai vesimaksutietojen muuttuessa lähetämme uudet vastikkeenmaksupankkisiirrot, jollei muuta sovita.

Maksut taloyhtiölle tulee maksaa eräpäivään mennessä. Myöhästyneistä suorituksista taloyhtiö perii viivästyskorkoa viivästyskorkolain mukaisesti sekä perintäkuluja.

Isännöitsijätodistus

Osakeluetteloon merkinnän jälkeen voi osakas (tai hänen valtuuttamansa henkilö) saada osakkeestaan isännöitsijäntodistuksen.

Autopaikka

Autopaikan varauksesta ja irtisanomisesta voi sopia vain asiakaspalvelumme kanssa. Autopaikkamaksun suorittaa taloyhtiölle aina osakkeenomistaja.

Saunavuorot

Saunavuoron ottamisesta ja irtisanomisesta sovitaan asiakaspalvelumme kanssa. Saunavuoromaksun suorittaa taloyhtiölle aina osakkeenomistaja.

Sähkösopimus

Osakas / Asukas voi tehdä itse sähkösopimuksen huoneistostaan, tai voimme ilmoittaa myös suoraan paikalliselle sähköyhtiölle tietonne.

Yleistä tietoa: Osakas / Asukas

Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät hänen roolinsa mukaan. Taloyhtiön asukas voi asua asunto-osakkeessa osakkaana tai  vuokralaisena.

Osakas hallitsee huoneistoa omistamiensa osakkeiden perusteella ja vuokralainen vuokrasopimuksen perusteella.

Osakasta ja asunto-osakeyhtiötä koskevat tilanteet ratkaistaan asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen perusteella.

Vuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä vuokrasopimuksen ehtoja. Osakkaan ja myös taloyhtiön kannalta on tärkeää, että asiat hoidetaan sopimusten ja lain mukaisesti.